Realizovani ugovori

Realizovani ugovori

PREGLED REALIZACIJE UGOVORA 

rbr Predmet nabavke Naziv dobavljača Vrijedn.nab.
KM
Datum potpisivanja ugovora
1 Nabavka usluga održavanja računovodstvenog sistema Bosnien Business Systems d.o.o. Sarajevo 6.000,00 KM 06.01.2021.
do
05.01.2022.
2 Nabavka usluga dezinsekcije, dezinfekcije I deratizacije u objektima preduzeća Dezitox Sanitarci d.o.o. Sarajevo 5.664,00 KM 11.01.2021.
do
10.01.2022.
3 Usluge pregleda mašina Termoenergetski inžinjering d.o.o. Sarajevo 5.500,00 KM 20.01.2021.
do realizacije
4 Nabavka bravarskih usluga A-steel d.o.o. Sarajevo 5.900,00 KM 17.02.2021.
do realizacije
5 Nabavka usluga godišnje inspekcije žičare WPK Austrija GmbH Austrija 5.769,70KM 02.03.2021. do realizacije 
6 Nabavka advokatskih usluga Advokat Bajraktarević Armin 6.000,00 KM 09.02.2021. do 03.03.2022.
7 Nabavka postavke i održavanja ulazne rampe Argon sistemi d.o.o. Sarajevo 5.480,00 KM 22.02.2021. do realizacije
8 Nabavka usluga finansijske revizije za 2020. godinu Revik d.o.o. Sarajevo 6.000,00 KM 02.03.2021. do realizacije
9 Usluge tehničkog nadzora i ispitivanja – Upotrebna dozvola za žičaru Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo 1.500,00 KM 10.03.2021. do realizacije
10 Nabavka usluga instalacije i puštanja u rad videonadzornog Sistema u objektu Gradska Vijećnica Agencija za zaštitu ljudi i imovine Gama AA d.o.o. Sarajevo 4.670,45 KM 12.03.2021. do realizacije
11 Nabavka raznog građevinskog materijala i alata – sukcesivno Penny Plus d.o.o. Vogošća 5.900,34 KM 18.03.2021. do 17.03.2022.
12 Nabavka termoosjetljivih predodštampanih etiketa za štampanje ulaznica ECCOS inženjering d.o.o. Sarajevo 25.000,00 KM 19.03.2021. do 18.03.2022.
13 Nabavka usluga na području sigurnosti – fizičko tehnička zaštita u objektima preduzeća Agencija za zaštitu ljudi i imovine SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo 25.800,00 KM 16.03.2021. do 18.03.2022.