Realizovani ugovori 2021.g.

Realizovani ugovori 2021.g.

PREGLED REALIZACIJE UGOVORA 

rbr Predmet nabavke Naziv dobavljača Vrijedn.nab.
KM
Datum potpisivanja ugovora
1 Nabavka usluga održavanja računovodstvenog sistema Bosnien Business Systems d.o.o. Sarajevo 6.000,00 KM 06.01.2021.
do
05.01.2022.
2 Nabavka usluga dezinsekcije, dezinfekcije I deratizacije u objektima preduzeća Dezitox Sanitarci d.o.o. Sarajevo 5.664,00 KM 11.01.2021.
do
10.01.2022.
3 Usluge pregleda mašina Termoenergetski inžinjering d.o.o. Sarajevo 5.500,00 KM 20.01.2021.
do realizacije
4 Nabavka bravarskih usluga A-steel d.o.o. Sarajevo 5.900,00 KM 17.02.2021.
do realizacije
5 Nabavka usluga godišnje inspekcije žičare WPK Austrija GmbH Austrija 5.769,70KM 02.03.2021. do realizacije 
6 Nabavka advokatskih usluga Advokat Bajraktarević Armin 6.000,00 KM 09.02.2021. do 03.03.2022.
7 Nabavka postavke i održavanja ulazne rampe Argon sistemi d.o.o. Sarajevo 5.480,00 KM 22.02.2021. do realizacije
8 Nabavka usluga finansijske revizije za 2020. godinu Revik d.o.o. Sarajevo 6.000,00 KM 02.03.2021. do realizacije
9 Usluge tehničkog nadzora i ispitivanja – Upotrebna dozvola za žičaru Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo 1.500,00 KM 10.03.2021. do realizacije
10 Nabavka usluga instalacije i puštanja u rad videonadzornog Sistema u objektu Gradska Vijećnica Agencija za zaštitu ljudi i imovine Gama AA d.o.o. Sarajevo 4.670,45 KM 12.03.2021. do realizacije
11 Nabavka raznog građevinskog materijala i alata – sukcesivno Penny Plus d.o.o. Vogošća 5.900,34 KM 18.03.2021. do 17.03.2022.
12 Nabavka termoosjetljivih predodštampanih etiketa za štampanje ulaznica ECCOS inženjering d.o.o. Sarajevo 25.000,00 KM 19.03.2021. do 18.03.2022.
13 Nabavka usluga na području sigurnosti – fizičko tehnička zaštita u objektima preduzeća Agencija za zaštitu ljudi i imovine SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo 25.800,00 KM 16.03.2021. do 18.03.2022.
14 Usluge najma kopir aparata Konica Minolta poslovna rješenja BH d.o.o. Sarajevo 6.000,00 KM

19.04.2021.
do
18.04.2022.

15 Nabavka kancelarijskog materijala Regulator d.o.o. Sarajevo 4.718,58 KM

19.04.2021.
do
18.04.2022.

16 Nabavka usluga elektronske pošte E-mail HSM-informatika d.o.o. Zagreb 2.929,05 KM

19.04.2021.
do
18.04.2022.

17 Nabavka usluga održavanja postojećeg Sistema za detekciju vatre u objektima preduzeća Supernova d.o.o. Zavidovići 10.000,00 KM

30.04.2021.
do
29.04.2021.

18 Nabavka usluga čišćenja dimnjaka Obrtničko dimnjačarska radnja Plamen d.o.o. Sarajevo 2.457,00 KM

04.05.2021.
do
03.05.2022.

19 Nabavka hemijskih aditiva “WURTH BH” d.o.o. Sarajevo 3.464,03 KM

19.04.2021.
do
18.04.2023.

20 Nabavka telekomunikacijskih usluga – Nabavka mobilne i fiksne telefonije BH Telecom d.d. Sarajevo 11.445,60 KM

08.062021.
do
07.06.2022.

21 Nabavka usluga osiguranja imovine, radnika, posjetilaca/putnika i službenih vozila Sarajevo osiguranje d,d Sarajevo 37.953,10 KM

15.06.2021.
do
14.06.2022.

22 Nabavka usluga specijalističkog održavanja Sistema za naplatu karata, kontrolu prolaza i integraciju fiskalnog obračuna u objektu Trebevićka žičara Eccos inžinjering d.o.o. Sarajevo 24.000,00 KM

29.06.2021.
do
28.06.2022.

23 Nabavka usluga Microsoft Business Suite – office 365 Dioničarsko društvo “BH TELECOM”d.d. Sarajevo 3.520,80 KM

06.05.2021.
do
05.05.2022

24 Izvođenje zemljanih radova MIMAS-ING d.o.o. Sarajevo 5.984,00 KM

15.07.2021.
do realizacije

25 Nabavka usluga čišćenja i održavanja higijene u objektu Trebevićka žičara Atalian Global Services BH d.o.o. Sarajevo 5.826,60 KM

23.07.2021.
do
22.09.2021.

26 Nabavka pružanja vodoinstalaterskih i sanitarnih usluga MIMAS-ING d.o.o. Sarajevo 4.290,00 KM

21.09.2021.
do
20.09.2023.

27 Usluga nabavke redovnog pregleda i održavanja vatrogasne opreme “PROTECT-ING” d.o.o. Sarajevo 5.896,00 KM

29.09.2021.
do
28.09.2022.

28 Nabavka usluga servisiranja i zamjene rezervnih dijelova za rashladni uređaj u objektu Vijećnica TAURS KGV d.o.o. Sarajevo 2.330,00 KM

16.08.2021.
do realizacije

29 Bravarske usluge OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo 5.950,00 KM

28.09.2021.
do
27.09.2023.

30 Zdravstvene usluge PZU POLIKLINIKA AGRAM 9.460,00 KM

15.09.2021.
do
14.11.2021.

31 Nabavka usluga Revizije finansijskih izvještaja za 2021. godinu Revik d.o.o. Sarajevo 6.000,00 KM

23.09.2021.
realizacija
2022.

32 Nabavka rezervnih dijelova za Trebevićku žičaru LOT 1 Furlani d.o.o. Slovenija 47.000,00 KM

07.10.2021.
do
06.10.2023.

33 Nabavka usluga specijalističkog održavanja Trebevićke žičare Furlani d.o.o. Slovenija 42.000,00 KM

07.10.2021.
do
06.10.2023.

34 Nabavka guma za službene automobile GUMI MARKET d.o.o. Sarajevo 1.247,86 KM

14.10.2021.
do realizacije

35 Nabavka ležajeva Fibex d.o.o. Sarajevo 19.994,70 KM

08.11.2021.
do
07.11.2023.