Realizovani ugovori 2022.g.

Realizovani ugovori 2022.g.
31.01.2022.

PREGLED REALIZACIJE UGOVORA 2022.g.

Nabavka štampača za printanje karata za potrebe Trebevićke žičare

rbr Predmet nabavke Naziv dobavljača Vrijedn.nab.
KM
Datum potpisivanja ugovora
1 Nabavka usluga održavanja računovodstvenog sitema Bosnien Business Systems d.o.o. Sarajevo 6.000,00 KM 05.01.2022.
do
04.01.2023.
2 Nabavka usluga dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije u objektima preduzeća Dezitox Sanitarci d.o.o. Sarajevo 3.184,00 KM 13.01.2022.
do
12.01.2023.
3 Nabavka građevinskog materijala i alata Penney Plus d.o.o. Sarajevo 5.997,89 KM 13.01.2022.
do
12.01.2023
4 Nabavka parking naljepnice Kantonalno javno preduzeće „RAD" d.o.o. Sarajevo 1.430,00 KM 01.01.2022.
do
31.12.2022.
5 Nabavka usluga fizičko tehničke zaštite u objektima preduzeća Agencija za zaštitu ljudi i imovine Gama AA d.o.o. Sarajevo 5.980,00 KM 01.02.2022.
do
31.03.2022.
6 Nabavka usluga održavanja liftova i invalidskih platformi OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo 3.088,80 KM 04.02.2022.
do
03.02.2023.
7 Nabavka termoosjetljivih predodštampanih etiketa za štampanje ulaznica ECCOS inženjering d.o.o. Sarajevo 50.000,00 KM

28.01.2022.
do
27.01.2023.

8 Nabavka elektromaterijala Elsatrade d.o.o. Sarajevo 2.638,72 KM 08.02.2022.
do
07.02.2023.
9 Nabavka vodoinstalaterskih i sanitarnih usluga OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo 2.111,27 KM 24.02.2022.
do
23.02.2023.
10 Nabavka usluga odvoza komunalnog otpada sa lokacije Gornje stanice Trebevićke žičare KJKP “RAD“ d.o.o. Sarajevo

6.000,00 KM
Sukcesivno – po odvozu 127,67 KM

14.02.2022.
do
31.12.2022.
11 Nabavka advokatskih usluga Advokat Bajraktarević Armin 6.000,00 KM 04.03.2022.
do
03.03.2023.
12 Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja centralnog grijanja LOT 1 HVAClab d.o.o. Sarajevo, Vogošća 4.998,00 KM 04.03.2022.
do
03.03.2023.
13 Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja rashladnih uređaja LOT 2 HVAClab d.o.o. Sarajevo, Vogošća 5.000,00 KM 04.03.2022.
do
03.03.2023.
14 Nabavka kancelarijskog namještaja - stolica D&M Creativa d.o.o. Sarajevo 1.896,26 KM 16.03.2022.
do realizacije
15 Nabavka usluga pranja i hemijskog čišćenja O.R. Hemijska čistiona „INDEX 2“ Sarjevo 1.957,03 KM 16.03.2022.
do
15.03.2023.
16 Nabavka usluga pražnjenja septičke jame KJKP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

3.000,00 KM
po izlasku 224,62 KM

10.03.2022.
do
09.03.2023.
17 Nabavka naftnih proizvoda – gorivo Hifa Petrol d.o.o. Sarajevo

10.03.2022.
do
09.03.2023.
18 Nabavka usluga čišćenja dimnjaka Obrtnička dimnjačarska radnja Plamen d.o.o. Sarajevo 2.100,00 KM 18.02.2022.
do
17.02.2023.
19 Nabavka zaštitne opreme - pojasevi Aquabalkan d.o.o. Konjic 5.104,87 KM 14.03.2022.
do
realizacije
20 Materijal za čišćenje Penny Plus d.o.o. Sarajevo 2.176,07 KM 16.03.2022.
do
15.03.2023.
21 Nabavka usluga pročišćavanja cijevi OD „MOJ KOMUNALAC“ Sarajevo 1.990,00 KM 16.03.2022.
do
15.03.2023.
22 Nabavka usluga izrade Akta o procjeni rizika na radnom mjestu JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona 5.976,00 KM 18.03.2022.
do
19.03.2023.
23 Usluge servisa i održavanje agregata Energoinvest sistemi upravljanja energijom d.o.o. Sarajevo 1.106,00 KM 16.03.2022.
do
15.03.2023.
24 Usluge održavanja mašina Manko Velemotor d.o.o. Sarajevo 2.980,00 KM 04.04.2022.
do
03.04.2023.
25 Nabavka guma za službena vozila Guma Market d.o.o. Sarajevo 1.059,84 KM 06.04.2022.
do
realizacije
26 Nabavka usluga fizičkog osiguranja, tehničke zaštite objekata preduzeća Unilab d.o.o. Sarajevo 47.890,00 KM 06.04.2022.
do
05.04.2023.
27 Nabavka ulja za upotrebu u hidrauličnim sistemima DELBOY d.o.o. Zenica 4.231,00 KM 21.04.2022.
do
20.04.2023.
28 Nabavka masti i maziva DELBOY d.o.o. Zenica 3.034,50 KM 21.04.2022.
do
20.04.2023.
29 Nabavka kancelarijskog materijala Regulator d.o.o. Sarajevo 3.996,20 KM 19.04.2022.
do
18.04.2023.
30 Nabavka usluga elektronske pošte HSM – informatika Zagreb 2.929,05 KM 18.04.2022.
do
17.04.2023.
31 Nabavka usluga održavanja postojećeg sistema za detekciju vatre Supernova d.o.o. Zavidovići 11.700,00 KM 20.04.2022.
do
19.04.2023.
32 Nabavka akumulatora Vesprom d.o.o. Sarajevo 2.987,23 KM 25.04.2022.
do
realizacije
33 Nabavka usluga skraćivanja nosećeg užeta Sarajevske žičare Furlani d.o.o. Sarajevo 80.386,00 KM 30.05.2022.
do
05.06.2022.
34 Inspekcijski građevinski pregled temelja stanice žičare i temelja svih stubova žičare WPK Austria GmbH 2.934,00 KM 06.06.2022.
do
realizacije
35 Nabavka štampača za printanje karata za potrebe Trebevićke žičare Kamer Kommerce d.o.o. Sarajevo 3.840,00 KM 07.06.2022.
do
reaizacije
36 Nabavka prenosne opreme (za prenos podataka) – ruter, licenca Fractal d.o.o. Žepče 2.121,00 KM 07.06.2022.
do
realizacije
37 Nabavka Microsoft 365 Apps for business – OFFICE 365 – godišnja pretplata Dioničarsko društvo BH Telecom d.d. Sarajevo 3.520,80 KM 13.06.2022.
do
12.06.2023.
38 Nabavka usluga najma kopir aparata – usluge multifunkcionalnih uredskih uređaja za štampanje, kopiranje i skeniranje u formatima A4 A3 Konica Minolta d.o.o. Sarajevo 6.000,00 KM 13.06.2022.
do
12.06.2023.
39 Usluge redovnog pregleda i održavanja vatrogasne opreme PROTECT – ING d.o.o. Sarajevo 5.948,00 KM 13.06.2022.
do
12.06.2023.
40 Nabavka usluga godišnjeg pregleda žičare sa Izvještajem WPK Austria GmbH 5.867,49 KM 06.06.2022.
do
realizacije
41 Nabavka usluga osiguranja imovine, radnika, posjetilaca/putnika i službenih vozila Euroherc osiguranje d.o.o. Sarajevo 28.265,18 KM 17.06.2022.
do
16.06.2023.
42 Nabavka usluga interneta BH Telecom d.d. Sarajevo 7.902,96 KM 27.06.2022.
do
26.06.2023.
43 Nabavka materijala štampanog po narudžbi Samas d.o.o. Sarajevo 2.643,50 KM 30.06.2022.
do utroška ili
29.06.2023.

44 Nabavka usluga mobilne i fiksne telefonije BH Telecom d.d. Sarajevo 11.876,40 KM 04.07.2022.
do
03.07.2022.
45 Nabavka usluga servisa – UPS Vijećnica Energoinvest – Sistemi upravljanja energijom d.d. Sarajevo 1.980,00 KM 13.07.2022.
do
realizacije
46 Nabavka usluga specijalističkog održavanja sistema za naplatu karata, kontrolu prolaza i integraciju fiskalnog obračuna u objektu Trebeevićka žičara ECCOS inženjering d.o.o. Sarajevo 27.600,00 KM 15.07.2022.
do
14.07.2022.
47 Nabavka mobilne klime SQS d.o.o. Sarajevo 2.720,00 KM 14.07.2022.
48 Nabavka klime O.R. „ASKO“ Sarajevo 1.974,36 KM 15.07.2022.
49 Nabavka usluga čišćenja toaleta na Trebevićkoj žičari KRISTAL d.o.o. Sarajevo 5.600,00 KM 01.08.2022.
do
30.09.2022.
50 Nabavka materijala štampanog po narudžbi SAMAS d.o.o. Sarajevo 2.679,99 KM 11.08.2022.
do utroška ili
10.08.2022.
51 Nabavka vode CORTO d.o.o. Sarajevo 997,40 KM 05.08.2022.
na 6 mjeseci
ili do utroška
52 Nabavka potrošne papirne galanterije Kristal d.o.o. Sarajevo 2.984,50 KM 15.08.2022.
do utroška ili
14.08.2023.
53 Nabavka rukohvata na pristupnom stepeništu polazne stanice Trebevićke žičare A-steel d.o.o. Sarajevo 5.985,00 KM 15.08.2022.
do realizacije
54 Nabavka računara i računarske opreme Emado d.o.o. Sarajevo 14.800,00 KM 18.08.2022.
do realizacije