Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga odvoza komunalnog otpada sa Gornje stanice Trebevićke žičare

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga odvoza komunalnog otpada sa Gornje stanice Trebevićke žičare

Preuzmi