Uvodna riječ JP Sarajevo

Gradsko vijeće Grada Sarajeva u julu 2016. godine donijelo je odluku o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata Grada Sarajeva i obavljanje komunalnih i drugih djelatnosti od javnog interesa Grada Sarajeva. JP Sarajevo od maja 2017. godine konstituiše upravna tijela preduzeća u stalnom sastavu, a za direktora je imenovan g. Esad Tanović. Preduzeće uzima aktivno učešće nad objektima datim na upravljanje, kako zgrade Gradske vijećnice u održavanju i kreiranju novih sadržaja, tako i uključenjem u projekat Gradske uprave za obnovu i izgradnju sarajevke žičare.

JP Sarajevo

Promotivni sadržaj

Testna vožnja novootvorenom žičarom