Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka usluga specijalističkog održavanja sistema za naplatu karata, kontrolu prolaza i integraciju fiskalnog obračuna - žičara

Oglasi i tenderi |